Eko piknik

Eko piknik

w zgodzie z naturą,

Etap 1

Indywidualny projekt pikniku, zgodnie z wymogami klienta.

Etap 2

Wybór terminu i miejsce.

Etap 3

Przystąpienie do realizacji.